Vad är ekonomi? – Kunskapsportal med 10+ vanliga frågor

vad är privatekonomi & finans header

Vad är olika saker inom privatekonomi och hur fungerar de? I min kunskapsportal med rubriken ”vad är ekonomi” kan du få svar på mängder av frågor om sparande och investeringar.

Nedan ser du lite korta beskrivningar av vad du kan hitta för information inom de olika frågorna. Det är bara att klicka på en fråga för att komma direkt till mina svar! Jag skriver också lite grann om svaret på frågan ”vad är ekonomi?”.

Saknar du någon guide? Vill du veta mer om något specifikt inom privatekonomi – något som du tycker är krångligt eller bara har svårt att greppa? Skicka då ett mail till mig eller ta kontakt via sociala medier såsom exempelvis Instagram. Vad är ekonomi? Här på sidan får du bra svar!

Högräntefond

Vad är en högräntefond? Den frågan besvarar jag på den här sidan. Det handlar om en obligationsfond, eller räntefond om man så vill, som främst investerar i företagsobligationer.

Vissa förvaltare tar lite högre risk och investerar mer i obligationer med ”skräpstatus” (high yield) medan andra fokuserar mer på ”investment grade”. Risken och då också möjligheten till avkastning blir högre ju sämre kreditrating obligationerna har. Läs mer om högräntefonder – följ länken.

Sparkonto

Sparkonton är ”parkeringsplatser” för pengar. De bör inte ses som investeringar på lång sikt av den anledningen att de ger en sådan blygsam avkastning. Buffertsparande, sparande till en resa som ska ske snart, sparande till handpenning eller parkeringsplats för pengar som ska investeras på börsen – för sådana syften är sparkonton utmärkta. Det finns dock en del saker som är bra att tänka på och du kan läsa om allt på min sida om sparkonton.

bild till artikel om vad är ekonomi

Sparkvot

Sparkvoten är detsamma som det faktiska sparandet dividerat med de totala inkomsterna (netto). Resultatet blir en procentsats, och för den som vill spara och investera är det givetvis bra om kvoten är så hög som möjligt. 

På min sida om ”vad är sparkvot?” kan du läsa mer om uträkningarna, varför det är bra att hålla ett öga på kvoten och hur man ska tänka om man vill bli FIRE. Klicka dig vidare till min sida om sparkvot nu.

Beta-värde

Undrar du vad beta-värde eller beta-tal är för något? Det är en siffra som kan vara intressant när man tittar på olika aktier att köpa eller sälja. Beta-värdet anger hur mycket en viss aktie rör sig/svänger i pris i förhållande till ett index.

Ett betavärde på 1,0 innebär att aktien följer index. Ett lägre tal innebär att aktien rör sig mindre än index medan ett högre tal innebär att aktien svänger mer. Läs mer om beta-värde här.

Vallgravar för aktier

Ett bolag med en djup vallgrav har betydande konkurrensfördelar gentemot andra existerande bolag och potentiella nykomlingar i samma sektor. Bolaget har helt enkelt grävt en djup vallgrav/moat runt sin verksamhet som konkurrenterna har svårt att bryta ned. Det var Warren Buffet som en gång i tiden lade fram idén och hans investeringsfilosofi bygger mycket på att hitta aktier med vallgravar.

Några exempel på bolag med djupa vallgravar är Apple, Coca Cola, Microsoft och Meta (Facebook/Instagram). Stordriftsfördelar, nätverkseffekter, kostnader för byte av tjänsteleverantör och varumärken är exempel på faktorer som skapar djupa vallgravar. Läs mer om vallgravar aktier här.

Vad är courtage?

Du betalar courtage när du köper och säljer aktier. Courtage är en slags avgift som du betalar för att din bank eller mäklare ska genomföra dina ordrar. Courtaget beräknas ofta i procent av totalbeloppet (aktierna multiplicerat med priset) men det finns i regel olika minimibelopp.

Läs mer om courtage för aktiehandel hos banker och nätmäklare i min artikel ”Vad är courtage?”. Där får du svar på alla dina frågor.

Vad är aktiesplit?

Att ”splitta” betyder ju att dela och det är precis så man ska utläsa ordet ”aktiesplit”. Vad som sker vid en splitt är att en befintlig aktie splittas på exempelvis 10 eller 50. En aktieägare som hade en aktie med ett värde på 1000 kr skulle efter en splitt 20:1 ha 20 aktier till ett värde av 50 kr styck.

Ett bolag kan också göra en omvänd splitt, vilket då betyder raka motsatsen. Vid en omvänd splitt på exempelvis 1:100 får den som har 100 aktier i stället 1 aktie på samma värde.

Läs mer om aktiesplit på min sida om saken!

Bild på vindkraftverk för att illustrera sidan om vad är ekonomi
Vad är ekonomi? Det handlar framför allt om att hushålla med resurser

Vad är ekonomi och ekonomiska grundfrågor?

Det är vanligt att man går till ordets ursprung när man vill förklara vad ekonomi handlar om. Ordet ekonomi är grekiska och det är uppbyggt av två ord, nämligen oikos som betyder ”hus” och nomos som betyder ”lag”. 

Lite mer exakt betyder ekonomi idag ”hushållandet av resurser”. På ren svenska betyder det att man inte kan spendera precis hur man vill på vad man vill. Det gäller att prioritera. 

Ett tydligt exempel på när man prioriterar är när man gör en budget. Då fördelar man inkomsterna i olika potter (mat, el och värme, transport, boende…) efter behov och krav.

Den som är bra på att hushålla med sina pengar är ekonomisk. Det betyder inte att man är snål, bara att man håller en balans mellan sina inkomster och utgifter.

Vad går ekonomi ut på?

Ekonomi går ut på att hushålla med resurser, att prioritera och att planera så att framtiden blir förutsägbar. I detta ligger många saker. Att hushålla med resurser så att pengarna räcker till utgifterna är bara en del av ekonomin både för en privatperson och en hel stat. 

Varför är ekonomi viktigt? Vad är ekonomi idag? Ekonomi är viktigt för att säkra ett effektivt resursutnyttjande och en effektiv marknad. Kort och gott ska alla delar i kedjan enligt ekonomins tre grundfrågor (se nedan) optimeras. 

Vilka är ekonomins tre grundfrågor?

I varje samhälle kommer invånarna ganska omedelbart att behöva fundera kring ekonomins tre grundfrågor. Det är frågor som ska ställas för att ekonomin i samhället helt enkelt ska fungera till allas (de flesta i alla fall!) fördel.

De ekonomiska grundfrågorna, eller grundprinciperna, i varje samhälle är:

  • Vad ska tillverkas (både produkter och tjänster)?
  • Hur ska varorna och tjänsterna produceras?
  • Vem ska köpa/använda det som produceras?

Det är ingen skillnad på ett modernt samhälle som Sverige och gruppen deltagare i en dokusåpa av typen Robinson när det gäller ekonomins tre grundfrågor. När man ställer sig frågan vad är ekonomi är det alltid samma frågor som ska besvaras.


Vad är ekonomi och andra frågor

Den här sidan fungerar som en portal för artiklar om produkter och fenomen inom privatekonomi. En sådan här portal kan självklart aldrig bli komplett, men den fylls på löpande med nya artiklar av typen vad är ekonomi och liknande. Kontakta mig om du önskar en genomgång av fler frågor inom ämnet vad är ekonomi. Det finns mycket mer att ta upp!

Fler intressanta artiklar