Vad är courtage?

Header för artikel om courtage för aktier

Courtage är en avgift som den som köper och säljer aktier betalar till den bank eller mäklare som sköter orderläggningen och avsluten.

Handlar du aktier hos Swedbank är det Swedbank som debiterar den avgiften. Handlar du hos Nordnet är det just den mäklaren som tar betalt av dig. Vad betyder courtage? Ordet kommer från franskans courtier, som betyder mäklare. Ordet kom in i svenskan på 1600-talet. 

För fler förklaringar av ord och begrepp inom ekonomi, se sidan Vad är? och följ länkarna!

Vad innebär courtage?

Courtage tas ut för varje transaktion. Om du till exempel köper 100 stycken Assa Abloy på förmiddagen och sedan säljer dina 100 aktier på eftermiddagen så har du gjort två transaktioner. Varför courtage tas ut är inte konstigt. Mäklaren, eller fondkommissionären, driver ju en rörelse och behöver få intäkter!

När dras courtage? Avgiften kan dras direkt i samband med en transaktion men vanligast är att alla köp- och säljnotor sparas och räknas ihop i slutet av handelsdagen. Debiteringen av kontot sker då på kvällen. Ibland kan också exakta motsatser när det gäller transaktioner (exempelvis köp respektive sälj av exakt 1000 aktier i samma bolag) räknas som en transaktion.

Fast och rörligt courtage

Förr om åren var det vanligast att bankerna och mäklarna debiterade fasta avgifter på sparande i aktier. Idag är i stället en kombination av rörlig och fast courtage det vanligaste och som kund betalar man det lägsta av de två värdena. Den här kombinationen av två olika prissättningar kan verka komplicerad, men det är den egentligen inte.

Exempel: Fast courtage på 99 kr eller rörligt courtage på 0,2% av totalen (antal aktier multiplicerat med aktiepriset). Om du köper 400 aktier till ett pris av 100 kr per styck blir totalen 40 000 kr. För att räkna ut den rörliga avgiften tar vi procentsatsen och multiplicerar med köpesumman (0,002 x 40 000 kr). Den rörliga avgiften blir 80 kr och det blir också det beloppet du ska betala eftersom det är lägre än det fasta värdet.

Nivåer och klasser

Det är vanligt att banker och nätmäklare grupperar in sina kunder i olika nivåer eller klasser. Indelningen bygger i regel på hur stora affärer kunderna gör i genomsnitt. Idén är nämligen att erbjuda nivåer på köp- och säljavgifter som passar olika investerare på olika nivåer. Det är ju mindre klokt att kräva en avgift på exempelvis 200 kr av en kund som har köpt några ynka aktier till ett värde av 2000 kr.

Courtage hos Avanza

Avanza har fyra stycken klasser – från ”Mini” till ”Fast Pris”.

Mini-klassen har en lägsta fast avgift på 1 kr och ett rörligt pris på 0,25%. Small har ett lägsta pris på 39 kr och ett rörligt på 0,15%. För Medium gäller ett lägsta pris på 69 kr och ett rörligt på 0,069%. Slutligen finns Fast Pris med 99 kr i avgift per transaktion. Detta är grundklasserna och de gäller för en absolut majoritet av kunderna.

Private banking-kunder med flera kundgrupper kan ha andra prislistor.

Courtage hos Nordnet

Nordnet har exakt samma uttag i procent och minimibelopp som Avanza. Skillnaden ligger i namnen på nivåerna. Hos Nordnet heter de Mini, Liten, Mellan och Fast. Liksom hos Avanza finns förutom dessa grundklasser olika andra prislistor exempelvis för private banking-kunder.

Courtage hos bankerna

Alla storbanker, det vill säga Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB, erbjuder aktiehandel. Efter att ha varit långt efter nätmäklarna har de fyra stora nu vässat sina erbjudanden. Swedbank ligger längst fram med relativt låga köp- och säljavgifter och till och med ett erbjudande om gratis courtage. Även SEB och Nordea har riktigt låga avgifter överlag. Handelsbanken släpar dock betänkligt i jämförelse med sina konkurrenter.

(Allt relaterat till specifika aktörer är reservation för ändringar – korrekt per 2022-01-18)

Fler intressanta artiklar