Sparkonto – GUIDE till att spara med ränta

header för artikel om sparkonton

Ett sparkonto är ett inlåningskonto hos en bank eller ett finansiellt institut som har tillstånd att låna in pengar. Den som lånar in pengar gör det för att få kapital som sedan kan lånas ut. För att ge oss sparare skäl att välja ett visst sparande kan banken/kreditmarknadsbolaget erbjuda ränta.

Detta är den korta versionen av vad ett sparkonto är. Vill du veta mer om den här sparformen och få tips om var du kan sätta in pengar mot bäst ränta, så läs vidare nedan! Vad är ett kreditmarknadsbolag? Läs mer hos Finansinspektionen här.

Inga köpråd. Investeringar i värdepapper innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Förväntad avkastning utgör inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

bild som illustrerar sparkonto
Med ett sparkonto kan du få ränta på bufferten

Fakta om sparkonto med ränta

Vad är sparkonto med ränta? Finns det sparkonto med ränta? I den långa perioden av lågräntemiljö efter finanskrisen har det varit tunnsått med banker och kreditmarknadsbolag som har erbjudit ränta på konton för sparande. De som har gjort det har erbjudit en ränta under en procent (1%). Att leta efter högst ränta har varit svårt, särskilt om man har letat efter högst ränta med insättningsgaranti. En procent har utgjort ett maximum.

Det är fullt möjligt att sparräntorna kommer att stiga i framtiden, förutsatt att det allmänna ränteläget höjs. Sparräntorna på konto följer nämligen utvecklingen på räntemarknaden som helhet. Innan finanskrisen låg sparräntorna betydligt högre än vad de gör idag.

Mer om sparkonto med bra ränta

Vilket sparkonto har bäst ränta? Det ändras faktiskt lite då och då. Det går inte riktigt att peka ut en enskild aktör som den mest generösa. För att få den absolut högsta räntan gäller det att hugga på kampanjer. I övrigt får man räkna med att ett sparkonto med bra ränta ligger kring 0,80-0,90% på det insatta kapitalet.

Hur fungerar då konton med ränta? Hos de flesta banker och kreditmarknadsbolag kapitaliseras räntan årligen. Det innebär att du får din ränta för året utbetald efter nyår. Vissa aktörer kan dock erbjuda ränta som kapitaliseras månadsvis eller till och med varje dag. Med sistnämnda får du lite extra positiv effekt med ränta på ränta-effekten. 

spacer för artikel om sparkonto
Se till att få lite ränta på dina sparpengar

Sparkonto Klarna

Om du letar efter ett flexibelt sparkonto med olika bindningstider är Klarna ett alternativ. Den här jätten inom krediter lanserade sina sparprodukter andra kvartalet 2021. Du kan välja konto med ränta utan bindningstid samt med 12, 24, 36 och 48 månader. Ju längre tid du binder dina pengar, desto högre ränta får du.

Sparkonto Avanza

Har Avanza sparkonto? Sparprodukter med flera alternativ vad gäller bindningstid finns också hos Avanza. Här är det olika samarbetspartners som står för räntan men det är på Avanzas sida som man gör insättningar och uttag. Nordax och Klarna är exempel på samarbetspartners till Avanza. Här kan du välja sparkonto utan bindningstid samt bundet på 3, 6, 12 och 24 månader. 

Sparande på konto hos Swedbank, Nordea och Handelsbanken

Storbankerna (SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank med flera) var mycket snabba med att drastiskt sänka sina sparräntor i samband med finanskrisen och åren därefter. Idag är det ingen av storbankerna som erbjuder ränta för inlåning. Med 0% ränta och inflation på flera procent förlorar man faktiskt pengar på att ha pengar liggande på kontona.

Kan aktiebolag ha sparkonto?

Aktiebolag och även enskilda firma kan ha sparande på inlåningskonto på samma sätt som en privatperson. Bra att veta är dock att det inte är precis alla banker och kreditmarknadsbolag som välkomnar juridiska personer. Någon skillnad i ränta är det sällan mellan privatkonton och företagskonton.

Avkastning på sparkonto

Avkastningen på ett konto för sparande består av ränta på de pengar som ligger på kontot. Om räntan är 0,5% och behållningen på kontot är 100 000 kr blir räntan i kronor och ören exakt 500 kr. På det ska kapitalvinstskatt på 30% dras, så det som blir kvar är 350 kr. Med högre ränta blir avkastningen så klart högre.

När – alltså vid vilken tidpunkt – räntan beräknas är en viktig faktor. Du får lite extra avkastning om räntan beräknas och betalas ut varje månad jämfört med om den betalas ut en gång per år. 

Sparkonto åt barn

Att öppna ett sparande åt barn eller barnbarn är en enkel sak. Det är bara att öppna ett nytt konto i sitt egna namn. Det är lite besvärligare att öppna kontot i barnets namn och det är egentligen bara storbankerna som kan erbjuda denna möjlighet. 

OBS! För sparande på lång sikt, vilket barnspar normalt är, kan sparande i aktier och/eller fonder vara ett bättre alternativ eftersom avkastningen förväntas vara högre över tid.

Bind räntan – sparkonto 1 år

Ett bundet sparkonto ger mer i ränta än ett konto med rörlig ränta. Det beror på att banken eller kreditmarknadsbolaget är säkra på att kunna använda dina pengar under en längre tid. För den fördelen är man beredd att betala lite extra. 

Med ett sparande som är bundet på 1 år kan du normalt få 0,1-0,2 extra i avkastning. Om ett rörligt konto ger 0,8% kan du alltså få upp till 1,0% genom att binda räntan. Binder du på två eller fler år blir avkastningen betydligt högre.

Fria uttag

Om du har ett sparande med rörlig ränta har du fria uttag och kan alltså ta ut (och sätta in) pengar precis hur du vill. Med ett bundet sparande blir det hela lite mer komplicerat. Ofta kan du göra uttag mot att du förlorar din intjänade ränta. I vissa fall kan du inte ta ut dina pengar över huvud taget.

Vilket sparkonto är bäst?

Vilket sparkonto ska man välja? Det beror naturligtvis på flera saker och dessa är individuella. Att räntan är så hög som möjligt är självklart en viktig faktor att ta med i beräkningen. Samtidigt är det klokt att fundera kring rörligt respektive bundet sparande. Är du säker på att du inte kommer att behöva dina pengar under tiden pengarna är bundna? Att det är enkelt att sätta in och ta ut pengar rent tekniskt är också centralt. 

Sparkonto eller räntefond?

Sparkonton jämförs ofta med räntefonder, och då är det klassiska penningmarknadsfonder/korta räntefonder som avses (inte högräntefonder!). En kort räntefond investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en löptid på upp till ett år. Avkastningen är låg – i varje fall i jämförelse med andra fonder – men risken är samtidigt också mycket låg. 

En räntefond har i snitt de senaste åren gett en snudd på obefintlig avkastning. Det handlar om långt under en procent sett till både 1, 3 och 5 år. Ett inlåningskonto är därför ett bättre alternativ än en räntefond. Räntefondens enda fördel ligger i att den kan placeras på ett investeringssparkonto (ISK).

Skatt på sparkonto

All vinst på sparande på inlåningskonton beskattas med 30%. 1000 kr i ränta ger alltså en skatt på 300, och så vidare. Bankerna och kreditmarknadsbolagen drar skatt automatiskt så det behöver du inte tänka på. Det går inte att ha ett sparkonto på ett ISK för att dra nytta av en mer fördelaktig beskattning.

Intresserad av att veta mer om olika ekonomiska begrepp som kan vara bra att känna till inom privatekonomi? Jag har en kunskapsportal här med länkar till nyttiga artiklar.

Vanliga frågor

Sparkonton med ränta, sparkonton med hög ränta, konton utan någon avkastning över huvud taget – det är en hel del information att ta in och smälta. Här är svar på några vanliga frågor om sparkonton.

Sparkonto – hur fungerar det?

Det är två (ibland tre) steg du ska genomföra för att börja spara. Är du redan kund hos en bank eller ett kreditmarknadsbolag går det givetvis snabbare än om du först måste bli kund. Idag är det dock ganska smidigt att öppna ett konto via BankID.

Steg ett är att öppna ett konto. Detta är inte detsamma som att öppna ett sparkonto. Det första steget är helt enkelt att bli kund.

Steg två är (eventuellt) att välja form av konto, till exempel sparkonto med fria uttag och rörlig ränta eller bunden ränta på 1 år.

Steg tre är att rent faktiskt sätta in pengar. Ofta sätter du in pengar på ditt ”huvudkonto” och få sedan göra en överföring till kontot med ränta.

Hur många sparkonton kan man ha?

Det finns ingen begränsning för hur många sparkonton du kan ha totalt sett över alla banker och kreditmarknadsbolag. Ofta kan du också hos en enskild aktör ha olika konton med olika villkor. Du kan till exempel binda en del av dina pengar på 1 år och låta en annan del stå med rörlig ränta.

Vilket sparkonto ska jag välja?

Det första du ska tänka på är räntan. Ju högre desto bättre! Det andra du ska fundera på är hur flexibelt ditt sparande ska vara. Kan du låta dina pengar ligga och samla ränta i ett år eller vill du kunna göra uttag (och insättningar) när som helst? Det kan vara en idé att börja med ett rörligt konto och eventuellt öppna konton med bunden ränta i ett senare skede.

Vad är sparkonton bra för?

Sparkonton med ränta är bra för att få åtminstone lite avkastning (ränta) på dina sparpengar. De är inte optimala för sparande på lång sikt. För det är andra sparformer, till exempel fondsparande, betydligt bättre. Ett vanligt tips är att ha hushållets buffert på ett sparkonto. Man kan också spara till semestern och annat som kommer att ske i närtid.

Hur fungerar sparande och inflation?

Det är alltid viktigt att tänka på inflationen när man sparar. Inflationen är något som, kort beskrivet, gör att våra pengar blir mindre värda. Om inflationen är 2% minskar köpvärdet med lika mycket och vi får mindre för vår 100-lapp och 1000-lapp. 

Med ett sparkonto som ger 1% i ränta motverkar vi inflationen till viss del, men vi kommer fortfarande att förlora i köpvärde. Därför är det ingen bra idé att ha ett sparkonto för spar på lång tid.

Fler intressanta artiklar