Investmentbolag – Största investmentbolagen i Sverige

bild som illustration för investmentbolag

Det finns ett 20-tal mer renodlade investmentbolag i Sverige och en majoritet av dessa är noterade på börsen. Det kanske mest kända exemplet är Investor, men även Kinnevik och Industrivärden är mycket kända namn. Det finns många investmentbolag i Sverige att titta närmare på och kanske investera i.

På den här sidan får du nyttig information om investmentbolag, närmare bestämt:

  • Vad ett investmentbolag är
  • Hur investmentbolag fungerar
  • Substansvärde och rabatter/premium
  • Många exempel på svenska investmentbolag och vad de äger

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag gör vad namnet skvallrar om, det vill säga investerar i andra bolag. Det kan handla om både noterade aktier och onoterade innehav. Ett jättebolag som Investor kan investera många miljarder i enskilda bolag medan mindre bolag går in med kanske 5-10 miljoner per investering. 

Idén med att investera i andra bolag är självklart att få avkastning på kapitalet. Det kan man få på flera olika sätt. Vanligt är att bolagen vill hjälpa till att utveckla mindre bolag och förr eller senare göra en ”exit”. Ett annan idé är att löpande få utdelning från portföljbolagens vinster via sina aktier.

Alltså: Investmentbolag köper aktier i andra bolag. Syftet är att bli ägare för att hjälpa till med utvecklingen och/eller få utdelning.

Fungerar som en koncentrerad fond

Ett sätt att se på investmentbolag är att jämföra dem med fonder. Genom ett köp av en aktie får man nämligen exponering mot en mängd andra aktier. Denna ”fond” är dock ganska koncentrerad.

Ofta talar man om denna typ av bolag som bra alternativ om man vill diversifiera (bredda) sin portfölj och många svenska småsparare använder exempelvis Investor för detta syfte.

Vad är substansvärde?

Investmentbolagets aktiekurs styrs givetvis i hög grad av hur utvecklingen går för de bolag som investmentbolaget har investerat i. Kurserna följer dock inte varandra exakt.

Det kan vara så att marknaden tycker att ett investmentbolag ska handlas till en premie med tanke på skickligheten i förvaltningen samt eventuellt också vilka bolag man har plockat in. Givetvis kan också det motsatta förhållandet gälla!

Dessutom är frågan hur man ska värdera de onoterade innehaven. De handlas ju inte på börsen så det är svårt att alltid ha en exakt bild av värdet. 

Substansvärdet är värdet på de bolag som ett investmentbolag äger. Om detta värde är högre än aktiekursen för bolaget säger man att investmentbolaget handlas till rabattsubstansrabatt

Om aktiekursen står högre än värdet på de ingående bolagen säger man att bolaget handlas till en premie, en substanspremie

Att handla till substansrabatt är i regel bättre än att köpa till en premie, men riktigt så svart/vit är inte sanningen. 

Spacer till sida om svenska investmentbolag

Investmentbolag rabatt 2023

Det är alltid ett antal investmentbolag som handlas till rabatt och det är i praktiken alltid över tio stycken i Sverige som gör det. Om du vill handla investmentbolag till rabatt 2023 är följande de mest högst substansrabatt. Siffrorna är från 230425.

Fastator – 66%
VNV Global – 65%
First Venture – 51%
VEF – 47%
Spiltan – 20%
NAXS – 14%
Kinnevik – 16%
Industrivärden – 10%
Investor – 9%
Traction – 4%
Lundbergföretagen – 2%

Investmentbolag och utdelning

Vissa investmentbolag är värdeskapande och fokuserar på tillväxt i sina portföljbolag. Andra har ett mer förvaltande uppdrag. Det är bland sistnämnda som du kan hitta de högsta utdelningarna.

De flesta investmentbolag betalar ut utdelning årsvis eller halvårsvis. Det är sällan direktavkastningen blir högre än 3%. En del investerare väljer investmentbolag med halvårsvisa utbetalningar till sina utdelningsbombmattor.

Vilket investmentbolag är bäst?

Vad som är ”bäst” inom aktier är givetvis det bolag som ger högst avkastning över tid. Det går självklart att mäta över vilka tidsperioder man vill, men en 5-årsperiod kan vara lämplig om man vill jämföra. Siffrorna är hämtade 230425. Överlag tillhör investmentbolagen de bästa aktierna om man räknar över tid.

Creades – 189%
Spiltan – 182%
Bure Equity – 169%
Svolder – 158%
Investor – 132%
Latour – 127%
VEF – 120%
Traction – 66%
Lundbergföretagen – 65%
Industrivärden – 57%

Spiltan investmentbolag

Investment AB Spiltan är namnet på ett bland småsparare mycket populärt investmentbolag. Spiltan är den aktör som står bakom de mycket populära fonderna med svenska respektive globala investmentbolag.

Aktien är listad på NGM Pepmarket och handlas en gång i veckan, nämligen varje tisdag. I portföljen för Spiltan investmentbolag finns bland annat Spiltan fonder, Paradox Interactive, Flattered och Klarabo.

Bure Equity – Portfölj & ägare

Bure Equity är aktiv som ägare i sina portföljbolag med syftet att verka värdeökande/värdeskapande. Bure har en ganska koncentrerad portfölj med absolut störst fokus på Vitrolife och Mycronic.

Börsnoterade innehav (korrekt per 211231)
Mycronic (26,9% ägarandel)
Vitrolife (15,9%)
ACQ (20%) – en SPAC
Cavotec (36,2%)
Mentice (14,7%)
Ovzon (11,4%)
XVIVO (14,8%)

+ cirka 19% onoterat
Allgon (100% ägarandel)
Atle (93%)
Bure Growth (100%)
Investment AB Bure (100%)
Mercuri International (90,4%)

Creades – Portfölj & ägare

Creades har fokus på investeringar i mindre bolag på börsen och på onoterade aktier. Idén är att vara en långsiktig ägare.

Börsnoterade innehav (korrekt per 211231)
Avanza Bank
Creaspac SPAC

Exempel på onoterat
Apotea
Instabox
Pricerunner
Röhnisch
Tink

Ratos – Portfölj & ägare

Investmentbolaget Ratos har funnits i olika format i över 150 år. Idag är Ratos huvudägare i över tio bolag och man har som syfte och mål att endast köpa in sig i bolag som är eller har möjlighet att bli marknadsledande.

Innehav (korrekt per 220322)

Område Construction & Services
Aibel (32%)
Airteam (70%)
Hent (73%)
Presis Infra (75%)
Speed (70%)
Vestia (62%)

Område Consumer
Kvd (Kvarndammen) (100%)
OASE (78%)
Plantasjen (99%)

Område Industry
Diab (98%)
HL Display (99%)
Ledil (66%)
TFS HealthScience (100%)

Fastator – Portfölj & ägare

Fastator har sitt fokus på fastigheter och förvaltning av fastigheter. Det största innehavet är Studentbostäder i Norden.

Börsnoterade innehav (korrekt per 220308)
Studentbostäder i Norden

Exempel på onoterat
Point Properties
Nordic PM
Företagsparken

First Venture – Portfölj & ägare

First Venture har ett brett investeringsmandat och man siktar bland annat på teknik, innovation och hållbarhet.

Börsnoterade innehav (korrekt per 220308)
Humble Group
Sprint Bioscience
Kiliaro
Alelion Energy
Lyckegård Group
Yaytrade

Exempel på onoterat
Nutribe
Speedment
Zigrid

Industrivärden – Portfölj & ägare

Industrivärden är en tungviktare som investerar i tungviktare till bolag. Man går in som långsiktig och aktiv ägare. En investering i Industrivärden är en investering i sju enorma bolag på Stockholmsbörsen. Det finns inget onoterat i portföljen.

Börsnoterade innehav (korrekt per 220308)
Sandvik
Handelsbanken
SCA
Skanska
Volvo
Essity
Ericsson

Latour – Portfölj & ägare

I investmentbolaget Latours portfölj finns en bred samling bolag, både börsnoterade och onoterade. I börsbolagen är Latour alltid huvudägare och idén är att utgå från globala megatrender vid köp och förädling.

Börsnoterade innehav (korrekt per 220308)
Alimak Group
Assa Abloy
CTEK
Fagerhult
HMS
Nederman
Securitas
Sweco
Tomra
Troax 

Lundbergföretagen – Portfölj & ägare

Lundbergföretagen har sitt fokus på industri, fastigheter och skog. Lundbergföretagen investerar också i ett annat investmentbolag, nämligen Industrivärden.

Börsnoterade innehav (korrekt per 220308)
Holmen
Hufvudstaden
Lundbergs Fastigheter
Indutrade
Industrivärden
Husqvarna
Handelsbanken
Sandvik
Skanska

Storskogen – Portfölj & ägare

Storskogen äger och deläger en väldig mängd bolag inom ett mycket stort antal branscher. En investering i Storskogen ger exponering mot små bolag över hela Sverige.

Naxs – Portfölj & ägare

Investmentbolaget NAXS investerar i private equity-fonder i olika storlekar och i olika länder. Genom dessa fonder får NAXS exponering mot en mycket stor mängd små och medelstora företag.

Kinnevik – Portfölj & ägare

Kinnevik är ett klassiskt investmentbolag som har ändrat riktning de senaste åren. Idag har man fokus på investeringar i hållbarhet, teknik och konsumenttjänster inom bland annat finans.

Exempel på onoterat (korrekt per 220308)
Babylon
Budbee
Lunar
Mathem
Nick’s
Teladoc

Investor – Portfölj & ägare

Investor arbetar operativt för att förädla, driva effektivt och öka utdelningen i de bolag man investerar i. Investor har funnits i över 100 år och är ett av de äldsta bolagen noterade på börsen idag.

Börsnoterade innehav (korrekt per 220308)
ABB
AstraZeneca
Atlas Copco
Electrolux
Electrolux Professional
Epiroc
EQT
Ericsson
Husqvarna
SAAB
SEB
Swedish Orphan Biovitrum

Exempel på onoterat (korrekt per 220308)
3 Scandinavia
Mölnlycke Health Care
Wärtsilä

Svolder – Portfölj & ägare

Investmentbolaget Svolder äger poster både här och där på svenska börsen. Idén är att innehaven ska ge en avkastning högre än snittet för småbolag i Sverige.

Exempel på börsnoterade innehav (korrekt per 220308)
Beijer Electronics Group
Boule Diagnostics
Elanders
FM Mattsson Mora Group
Garo
New Wave
SAAB
Troax Group

Nyheter om investmentbolag

Jag hoppas att du har användning för den här översikten av investmentbolag i Sverige 2022. Den här sidan fylls på löpande så fort det kommer ny information. Kika också gärna på min sida om lokala och regionala aktier med tips på börsnoterade aktiebolag nära dig!

Fler intressanta artiklar