6 olika typer av aktier du bör känna till

header till text om 6 olika typer av aktier

Det finns olika typer av aktier och man kan sortera dem på många olika sätt. En typisk indelning är i bransch/sektor. Till exempel skiljer sig en läkemedelsaktie mycket från en verkstadsaktie eller en bankaktie. Man kan också dela upp bolag på storlek, det vill säga börsvärde. 

Det går också att dela in aktier i dessa sex kategorier: tillväxtaktier, cykliska aktier, utdelningsaktier, defensiva aktier, ”blue chip”-aktier och frimärksaktier.  Denna indelning är bred och den hjälper en person som blickar ut över aktiemarknaden att snabbt sortera ut de aktier som känns som mest intressanta.

Den investerare som vill ha en mer stabil och ”säker” utveckling väljer med fördel defensiva aktier medan den som vill ta mer risk väljer tillväxtaktier (och kanske också sådana som är frimärksaktier).

6 olika typer av aktier – tabell

TillväxtaktierUtdelningsaktier
Defensiva aktierFrimärksaktier
Cykliska aktierBlue Chip-aktier

Här ska vi gå igenom lite kort om vad som kännetecknar 6 olika typer av aktier och ge exempel på några bolag och aktier i de olika kategorierna.

Tillväxtaktier

Tillväxtbolag växer snabbare än marknaden som helhet. Det handlar om omsättningstillväxt men också om marknadsandelar. I vissa fall är tillväxten redan i full gång medan den andra gånger ”förväntas”.

Om bolaget går med vinst eller inte är inte alltid centralt, huvudsaken är att intäkterna på sikt förväntas överstiga kostnaderna. Värderingen är ofta ganska eller mycket hög. De bästa aktierna sett till utveckling under en kortare tid är ofta tillväxtaktier.

Typiska tillväxtaktier på Stockholmsbörsens listor är Avanza, NOTE och Nolato.

Cykliska aktier

Av de 6 olika typer av aktier som man brukar tala om är cykliska aktier de som bäst följer konjunkturcyklerna. Det betyder att cykliska aktier går bra i högkonjunktur och dåligt vid lågkonjunktur.

Dock kan det alltid finnas en fördröjning i hur aktierna rör sig utifrån konjunkturläget. Det är inte som att varje cyklisk aktie direkt faller när de första tecknen på en ekonomisk avmattning kommer. Typiska cykliska aktier är verkstadsbolag och aktier inom råvaror och skog.  

Några exempel på cykliska aktier på Stockholmsbörsen är ABB, Boliden och Stora Enso.

Utdelningsaktier

Utdelningsaktier är sådana som helt enkelt betalar ut utdelning en eller flera gånger per år. Det är en del av vinsten för bokslutsåret som delas ut till aktieägarna och potten delas upp per aktie. Exempel: Om ett bolag har en miljard aktier och bolaget delar ut två miljarder så blir utdelningen per aktie 2 kr.

Utdelningar ger löpande avkastning på ett aktieinnehav och det är något som är populärt hos många investerare. Med bara någon procent i utdelning blir ju avkastningen högre än sparräntan. Många aktieägare väljer att återinvestera sina utdelningar och får på så sätt en ränta på ränta-effekt.

Några av de främsta utdelningsaktierna på Stockholmsbörsen är Nordea, Skanska och Atlas Copco. Bank, telekom och industri tillhör de sektorer med högst utdelning.

Defensiva aktier

Bland de 6 olika typer av aktier som finns på börserna är de defensiva de som normalt klarar kriser bäst. Det handlar om aktier vars verksamhet fortsätter i princip som vanligt oavsett hur konjunkturläget ser ut. Det spelar givetvis roll hur intresset för aktier är i allmänhet, och det finns alltid bolagsspecifika risker, men en defensiv aktie svänger normalt betydligt mindre än de flesta övriga aktier.

Typiskt defensiva branscher är livsmedel, läkemedel och telekom. Dessa branscher ”rullar på” i princip som vanligt oavsett hur konjunkturen ser ut. Exempel på defensiva aktier är Telia, Tele2 och Axfood. 

Blue Chip-aktier

Vad betyder blue chip? Termen blue-chip aktier kommer från 1920-talet då man generellt ansåg att aktier med höga prislappar (över 200 dollar) hade ett större värde än andra. Färgen blå kommer av att de mest värdefulla pokermarkerna på den tiden var blå.

Blue chip-aktier är normalt enorma bolag som är branschledare, är listade på de största indexen, har vallgravar (svårt för konkurrenter att komma in och konkurrera) och har kända varumärken. Man kan i princip säga att de flesta blue chip-bolag är de absolut största och kändaste.

Överlag anses blue chip-aktier vara ”säkrare” än många andra aktier. Denna typ av aktie är också ofta både en defensiv aktie och en utdelningsaktie. Några exempel på blue chip-aktier i Sverige är Atlas Copco, AstraZeneca och Telia.

Frimärksaktier

Frimärksaktier är i princip raka motsatsen till blue chip. Av de 6 olika typer av aktier som finns är frimärksaktier de mest riskfyllda. Det som kännetecknar en frimärksaktie är priset, som naturligtvis är mycket lågt. Det finns en mängd aktier på Stockholmsbörsen som kostar mindre än 1 krona! 

Priset på en aktie har inte nödvändigtvis ett samband med kvalitet i form av försäljning, omsättning, tillväxt etc, men det finns ofta en rad anledningar till varför en aktie kostar mycket lite. Nyemissioner, utspädning, dåliga resultat – allt leder till att kursen sjunker. Att investera i frimärksaktier (penny stocks) kan jämföras med gambling och det är något de allra flesta investerare och sparare ska undvika.

Sammanfattning – olika typer av aktier

Jag hoppas att du har haft glädje och nytta av min genomgång av 6 olika typer av aktier som finns på börserna. Använd gärna översikten för att identifiera vilka olika typer av aktier du kan tänka dig att investera i. Som vanligt – ingenting på den här sidan är ekonomisk rådgivning. Artikeln är en översikt av vilka olika typer av aktier som finns.

Fler intressanta artiklar