Beta-värde för aktier – vad är det?

header för artikel om beta-värde

Beta-värdet används generellt som ett mått på risk. Det handlar då om risk i förhållande till börsen som helhet eller en viss aktielista. Ett högt betavärde innebär att aktiepriset svänger (mycket) mer än index. Ett lågt betavärde innebär i stället att aktien svänger mindre.

Viktigt att veta är att beta-talet bygger på historiska uppgifter och vanligtvis är det uppgifter från upp till 48 månader bakåt man brukar räkna. Med andra ord: Om en aktie har ett högt betavärde har aktien haft stora rörelser i förhållande till index historiskt sett och förväntas ha det även i framtiden. Beta-värdet har ingenting att göra med fundamenta som P/E-tal med mera.

OBS! Beta-tal är samma sak som beta-värde. Vissa banker och nätmäklare, däribland Avanza, anger benämningen beta-tal för detta nyckeltal för aktier.

Beta för aktier

Man brukar tala om låg beta och hög beta. Talen anger helt enkelt hur mycket en viss aktie historiskt har rört sig/svängt i förhållande till sitt index. Låg beta innebär små rörelser medan hög beta innebär stora rörelser. 

Om en aktie har rört sig exakt som börsen, i både uppgång och nedgång, har den aktien ett beta-tal på 1,0 (ett). En sådan aktie fungerar då helt enkelt som ett index i miniatyr. 

En aktie med lågt beta, det vill säga beta under 1,0, svänger mindre än börsen vid både uppgång och nedgång. Sådana aktier brukar benämnas som mer defensiva och stabila. 

En aktie med högt beta, det vill säga beta över 1,0, svänger mer än börsen vid både uppgång och nedgång. Sådana aktier har större kursrörelser och är därmed mer volatila. Volatilitet är för övrigt ett annat nyckeltal i samma kategori som beta-värdet.

Det kan vara lite knepigt att förstå det här resonemanget, så vi tar två exempel för att illustrera.

Aktier med högt betavärde

En aktie (Aktie X) har ett betatal på 1,2. Eftersom index alltid är 1,0 innebär det här betavärdet att aktien förväntas stiga 1,2x index. Om index går upp 1,0% kommer Aktie X att gå upp 1,2% (detta utifrån historiska data).

Aktier med lågt betavärde

En aktie (Aktie Y) har ett betavärde på 0,9. Om index går upp 1,0% förväntas den här aktien att öka med 0,9% (utifrån historiska data). Motsvarande gäller då för nedgångar.

Betavärden för svenska aktier

Det är självklart intressant att kika på olika aktier på Stockholmsbörsen och deras beta-tal. Vilka aktier har låga betavärden? Vilka aktier har ett högt betavärde? Om vi tittar på OMX30 på Stockholmsbörsen kan vi hitta följande siffror. 

AktieBeta-värde
ABB1,029
Alfa Laval1,17
Assa Abloy0,934
AstraZeneca0,478
Atlas Copco1,248
Autoliv 1,149
Boliden1,22
Electrolux1,05
Ericsson0,93
Essity0,553
Evolution0,983
Getinge0,703
Handelsbanken0,745
Hennes & Mauritz1,147
Hexagon1,207
Investor1,085
Kinnevik1,19
Nordea Bank1,006
Sandvik1,325
SCA0,977
SEB0,833
Sinch0,955
Skanska1,041
SKF1,243
Swedbank0,924
Swedish Match0,52
Tele20,62
Telia0,643
Volvo1,232

Alla uppgifter korrekta per 2022-01-04

Betavärde fond

Man kan räkna ut betavärde även för fonder. En fond med ett högt beta svänger mer än sitt jämförelseindex. Motsatt gäller då att en fond med en låg beta svänger mindre än index. 

Vad är ett bra beta-värde?

Det går inte att säga att ett visst beta-värde är bättre än något annat. Allt har att göra med vilken risk man vill ta i sina aktieplaceringar och i sin portfölj som helhet. Lägre beta ger mindre svängningar medan högre beta ger större uppgångar respektive nedgångar. Vad man kan säga är att traditionella värdebolag brukar ha lägre beta medan tillväxtbolag brukar ha högre beta-tal.

Den här artikeln är en del av min serie om olika nyttiga begrepp och idéer inom privatekonomi, sparande och att investera. Du kan se alla mina artiklar i serien på sidan ”Vad är?”.

Fler intressanta artiklar