FIRE kalkylator – Räkna på FIRE

header för artikel om fire kalkylator

På den här sidan hittar du en FIRE kalkylator. Med den kan du räkna ut hur mycket pengar du behöver spara månadsvis för att uppnå FIRE vid önskad pensionsålder. Det finns några extra beräkningar du behöver göra, men denna FIRE kalkylator är en bra grund när du vill räkna på ekonomiskt oberoende.

Idén med kalkylatorn är att ge dig en bild av hur stort sparande som krävs för att ha möjlighet att nå FIRE och hur du räknar ut totalbeloppet som krävs – inte att ge en färdig mall för hur du ska göra.

Så här använder du min FIRE-kalkylator

För att bli FIRE enligt hur man normalt räknar i rörelsen (det finns några varianter) ska du med en avkastning på 4% på ditt kapital (efter inflation) klara dina månadskostnader utan att behöva ta av kapitalet (till exempel sälja fonder eller aktier). Stockholmsbörsen har avkastat närmare 10% över lång tid, men inom FIRE-rörelsen är det viktigt att ha ordentliga marginaler och därför brukar man använda 4%-regeln.

OBS! När du sparar i fonder och aktier finns inga garantier för avkastning. Du är inte garanterad att få tillbaka det satsade beloppet. Värdet på dina investeringar kan gå upp och ner.

fire kalkylator rakna

Räkna ut FIRE-belopp

För att räkna ut ditt FIRE-belopp ska du göra så här:

  1. Börja med att beräkna hur mycket du ska leva på per månad (till exempel 25 000 kr)
  2. Multiplicera det beloppet med 12 (alltså 12 månader)
  3. Dividera totalen med avkastningen i procent (0,04) efter inflation

Exempel: (25 000*12)/0,04 = 7 500 000 kr eller 7,5 miljoner

Här kan du laborera med lite olika siffror för att se hur exempelvis en minskad månadsinkomst påverkar hur mycket du måste spara och investera ihop för att kunna bli FIRE. Med 20 000 kr i ”månadslön” sjunker kapitalkravet till 6 miljoner, och så vidare.

”Månadslön””Lön” per årVad krävs (25x)
15 000 kr180 000 kr4,5 miljoner
20 000 kr240 000 kr6 miljoner
25 000 kr300 000 kr7,5 miljoner
30 000 kr360 000 kr9 miljoner

Tabell: Vad krävs för att nå FIRE vid olika krav på månadsinkomst

Nästa steg är att använda min FIRE kalkylator för att räkna ut hur mycket du måste spara per månad för att nå upp till det belopp som krävs för att du ska kunna bli FIRE enligt din kalkyl ovan.

I min FIRE kalkylator ser du att det finns två fält för ”ålder”. Först ska du fylla i din nuvarande ålder, till exempel 30 år. Sedan ska du fylla i den ålder vid vilken du vill gå i pension, eller kort och gott slippa lönearbete. Differensen är den tidsrymd du har på dig att spara och investera så mycket att du kan ”bli FIRE” vid önskat datum. I det sista fältet ska du ange hur mycket du kan spara per månad.

Exempel: Du är idag 20 år och vill gå i pension när du är 55 år. Du vill då ha en ”månadslön” på 20 000 kr. Om vi räknar bort eventuell avkastning under din sparperiod krävs ett sparande på strax över 14 000 kr per månad för att uppnå FIRE.

Min FIRE kalkylator kommer att räkna ut hur mycket du sammanlagt kommer att spara ihop mellan de åldrar du har valt. Notera att kalkylatorn inte räknar med avkastning under tiden du sparar. En avkastning på 4% (eller varför inte 9%?) i snitt över åren gör att ditt kapital växer rejält över tid. För att räkna på avkastning kan du laborera med min kalkylator för ränta på ränta. 

FIRE uträkning – en kommentar

FIRE är verkligen inte för alla. Det krävs stora uppoffringar för att kunna klara av ett så omfattande sparande som fordras för att gå i pension tidigt. Dessutom är det inte alla som faktiskt vill sluta lönearbeta.

Det ska dock noteras att FIRE ger möjligheten att sluta arbeta. Man behöver naturligtvis inte sluta helt. Det är många som till exempel väljer att gå ner i arbetstid i stället för att stämpla ut för gott. Dessa personer kombinerar då ofta sitt ordinarie arbete med ideell verksamhet.

Med tanke på att FIRE kräver uppoffringar krävs också stöd från eventuell partner. Det är bra om hen har samma prioriteringar som man själv har. Beroende på familjesituation kan det också vara olika tufft att spara. Med Volvo, villa, vovve och barn blir förmodligen sparutrymmet mindre ännu om man lever ensam.

Jag hoppas att du får användning för min FIRE kalkylator. Jag har fler ekonomiverktyg här.

Fler intressanta artiklar