Aktiesplit – Bra eller dåligt?

Banner för text om aktiesplit

Ett bolag på börsen kan när som helst besluta om att göra en aktiesplit. Frågan är vad en sådan är egentligen? Och, är en aktiesplit bra eller dålig? Dessa frågor får du svar på om du fortsätter läsa den här artikeln. Då kör vi!

Aktiesplit – så här funkar det

”Split” är engelska för ”uppdelning” och det är precis en uppdelning som det ”svenska” ordet avser. Vid en aktiesplit delas en aktie helt enkelt i mindre delar och antalet aktier totalt blir fler. Det kan handla om en uppdelning på 10, 5, 2 eller något helt annat. Vad innebär det här då i praktiken?

Exempel: En aktie kostar idag 1000 kr. Bolaget beslutar om en aktiesplit på 10:1, vilket betyder ”10 aktier för 1”. En ägare med en aktie kommer vid en aktiesplit alltså att få 10 aktier. Var och en av dessa kommer att vara värd 100 kr. Bolagets börsvärde ändras inte.

En aktiesplit av modellen 5:1 betyder 5 aktier för 1 ”gammal”, en splitt av typen 2:1 betyder 2 aktier för 1 gammal, och så vidare. 

Varför gör börsbolag aktiesplittar?

Vad är då meningen med att göra en split? Det händer ju ingenting med börsvärdet och alla aktieägare har fortfarande samma värden på sina konton. Idén är faktiskt framför allt praktisk. Det är helt enkelt lättare att handla med aktier med lite lägre pris vilket gör att fler kan ta del av handeln i en aktie.

Exempel: En aktie kostar idag 4700 kr. Det är ett ganska stort belopp och storleken innebär att en stor andel småsparare egentligen inte kan handla med aktien. Om aktien i stället skulle kosta 470 kr efter en aktiesplit på 10:1 eller 47 kr efter en split på 100:1 kommer fler att kunna köpa och sälja.

Med fler parter involverade på en marknad blir likviditeten större och prissättningen kan bli mer rättvisande. Priset på börsen kan alltså bättre spegla vad marknaden är beredd att köpa/sälja för vid varje givet tillfälle. 

Är det bra med aktiesplittar?

Jag kan börja med en fråga. Vad känns mest ”prisvärt” och mest ”lockande” – en prislapp på 1200 kr eller en prislapp på 120 kr? Förmodligen svarar du att priset 120 kr känns som det bättre alternativet. Det är så vi människor tenderar att tänka, även om det egentligen inte är någon skillnad på den ”dyrare” aktien och den ”billigare” (den uppstår ju efter en splitt på 10:1 och 10 gånger 120 blir 1200 kr).

Det finns ganska mycket data och forskning som visar på att en aktie som har splittats går bättre än börsen som helhet efter spliten. Det har förmodligen mycket att göra med att de nya aktierna upplevs som billigare. Andra faktorer som kan förklara detta är ökad likviditet samt att en splitt kan fungera som ett tecken på att bolaget i fråga är av bra kvalitet. Ytterligare en förklaring kan vara att själva splitten ger upphov till nyheter, som i sin tur ökar intresset.

Som du ser är många av effekterna av en aktiesplit av psykologisk natur och mycket handlar om nedärvda beteenden från årtusenden tillbaka. 

Omvänd aktiesplit – vad är det?

Om man nu kan ge ut nya aktier för gamla, borde man inte kunna dra in aktier för nya? Jo, det kan man absolut göra och detta förfarande kallas för omvänd aktiesplit. Med en omvänd aktiesplit får man x aktier för y aktier, till exempel 1:10. I det här fallet får en aktieägare med 10 aktie 1 ny.

Exempel: En aktie kostar idag 1 kr. Bolaget beslutar om en omvänd split på 1:100, vilket ska utläsas som ”100 aktier ger 1 aktie”. En aktieägare med 100 aktier till ett värde av 100 kr kommer efter spliten att ha 1 aktie till ett värde av 100 kr.

Vad är då idén med en omvänd splitt? Bra fråga! Svaret är kanske inte lika självklart som för ”vanlig” aktiesplit. Det handlar framför allt om en symbolhandling som bolaget hoppas kommer att ge en högre status. Det är ju så att en aktie till 1 kr (en klassisk frimärksaktie) automatiskt får en lägre status bland investerarna. Det finns nämligen anledningar till att priset är så lågt.

Aktiesplittar i Sverige och andra länder

Sverige är ett av de länder där bolagen är som flitigast med att göra splittar. Det är inte många svenska aktier som kostar mer än 500 kr och antalet med en prislapp på 1000 kr eller mer är ännu färre. Det kan ha att göra med att aktiehandeln är ganska demokratiserad i Sverige. I andra länder är förhållandet snarare det motsatta. I Tyskland, Storbritannien och USA är aktiesplittar inte vanliga. Här är ett högt aktiepris en symbol för tillväxt och framgång.

Det bästa exemplet är Berkshire Hathaways A-aktie, som kostar omkring motsvarande 4 miljoner svenska kronor (2022-01-27). Den aktien har bara vuxit och vuxit i decennier utan aktiesplit.

Fler intressanta artiklar