Hur mycket kan man spara per månad och år?

Tips: Så här mycket kan du spara

Frågan i rubriken är öppen och det beror på flera saker. För det första handlar det självklart om förhållandet mellan inkomster och utgifter. För det andra är tidsaspekten central. Det går alla gånger att spara 1000 kr på ett år men kan man spara samma summa per dag?

Frågan om hur mycket man kan spara har bäring både för den som vill minska sina skulder/bli skuldfri och den som vill få mer pengar genom sparande och avkastning/ränta. Så hur kan man tänka vad gäller olika tidsperspektiv? Läs nedan för att se hur mycket man kan spara per månad, per år och per 10 år.

Hur mycket kan man spara i månaden?

Varje månad har du inkomster och utgifter. Om det blir något kvar av inkomsterna när alla utgifter är betalda så kan du spara pengar alternativt använda dem för att betala av på lån och krediter. För att kunna spara mer kan du antingen öka dina inkomster genom att till exempel tjäna mer pengar på lön, minska dina utgifter eller göra både och.

Exempel: Vi säger att du har en månadslön som ger dig 20 000 kr efter skatt. Du lever ensam och du har följande utgifter:

  • Boende: 7500 kr
  • Mat: 4000 kr
  • Kläder: 500 kr
  • Övrigt: 4000 kr
  • Lånekostnader: 2500 kr

Ovan summeras till 18 500 kr. Differensen mellan inkomster och utgifter är 1500 kr och det är alltså detta belopp du kan spara alternativt använda för att betala av på lån.

Med ovan förutsättningar har du förmodligen möjlighet att skära ned på både mat och övrigt. Om du skär ner på båda poster med 1000 kr har du plötsligt 3500 kr att spara/betala av på lån.

Sparande i månaden

Hur mycket kan man spara på ett år?

Hur mycket man kan spara per år avgörs i grunden av hur mycket man kan spara per månad. Kan du spara 1500 kr i månaden enligt ovan exempel blir det 18 000 kr på ett år. Om du kan spara 3500 kr per månad blir totalen på årsbasis hela 42 000 kr. 

42 000 kr är en rejäl grundplåt till en buffert. Det kan också vara en bra start till en kontantinsats för ett eget boende. Summan kan också räcka en bra bit om du har lån och krediter som du behöver betala av. Har du till exempel lån på 100 000 kr kan du bli skuldfri på två år och några månader.

Hur mycket kan man spara på 10 år?

Så, hur mycket kan man spara på 10 år? En enkel multiplikationsövning med ovan siffror som grund ger att du kan spara mellan 180 000 – 420 000 kr på tio år. Om du har lån kan du betala av på dem med motsvarande belopp. När det gäller sparande har du samtidigt möjligheten att få avkastning på dina pengar. Om du investerar dina sparpengar på börsen kan du få en total efter tio år som vida överstiger vad du faktiskt har stoppat in i sparandet/investeringarna

Exempel: Du kan spara 1500 kr/månad, 18 000 kr/år och 180 000 kr/10 år. Sätter du in pengarna på ett bankkonto via månadsspar som ger dig 1% ränta kommer du att ha 189 000 kr efter 10 år (före skatt). Månadssparar du i fonder som ger ett snitt på 8% i avkastning per år kommer totalen att uppgå till 270 000 kr (före skatt).

Exempel: Du kan spara 3500 kr/månad, 42 000 kr/år och 420 000 kr/10 år. Om du deponerar pengarna på ett bankkonto (1%) med månadsspar blir totalen 441 500 kr efter tio år (före skatt). Väljer du i stället att investera pengarna i fonder varje månad kommer totalen att växa till hela 630 500 kr (före skatt).

Notera att uppgiften om 8% avkastning i fonder är teoretisk. Över tid har Stockholmsbörsen avkastat mellan 8-10%. Investeringar på finansiella marknader kan gå både upp och ner. Du riskerar ditt kapital och det finns inga garantier för att du får tillbaka det du satsar. Kom ihåg att riskspridning alltid är viktigt!

Viktigt! Om du sparar på lång sikt, så se till att ta tillfälle att då och då fira dina framgångar. Varför inte fira vid varje jämnt 50 tkr eller liknande? Att fira förstärker det positiva med att spara och gör dig benägen att fortsätta.

Infografik om sparande

Den här infografiken sammanfattar allt jag skriver om i artikeln. Jag hoppas att den på ett mycket tydligt sätt visar kraften i löpande sparande. Den visar svaret på frågan hur mycket kan man spara utifrån en exempelekonomi.

Hur mycket kan man spara infografik

Fler intressanta artiklar