3 tips för riskspridning när du investerar

Sprid riskerna när du investerar - riskspridning

Att lägga alla ägg i en korg är ju aldrig en bra idé och det är något som absolut stämmer när det handlar om ekonomi. Kort sagt gäller det att sprida riskerna, så kallad riskspridning. Det är till exempel inte särskilt klokt att placera hela sparpengen i ett nystartat medicinteknikbolag! Men, hur ska man då tänka kring att sprida riskerna? Här är några grundläggande investeringstips.

OBS! Jag är ingen finansiell rådgivare och inget här på sidan ska ses som ekonomisk rådgivning. Använd ditt sunda förnuft när du använder riskspridning för aktier, fonder och andra instrument i dina investeringar. Ta gärna del av information från många olika källor. I slutändan är det ändå du som ansvarar för dina investeringar.

Börja med en stabil grund

Liksom ett hus byggs upp från marken med en (förhoppningsvis!) stabil grund bör också ditt sparande byggas upp med en stabilitet i botten. En satsning på en högriskaktie är inte att börja bygga på en stabil grund!

Som grund kan du exempelvis lägga ett sparande i breda aktiefonder och räntefonder tillsammans med ett sparande på ett bankkonto som ger ränta. Ju bredare desto bättre är ledordet i riskspridning. Visst kan det vara lockande att sätta in pengar endast i fonder som investerar i heta tillväxtmarknader, men en mer sund idé är att välja breda globalfonder och räntefonder som har ett brett investeringsmandat.

Hur stor ska då grunden vara? Det beror helt och hållet på din syn på risk. Hur stor vill du att exponeringen mot aktiemarknaden ska vara? Hur länge har du tänkt att spara? Vill du sova gott eller (eventuellt!) äta gott? Dessa är mycket viktiga frågor att ställa sig.

En del personer vill inte ta särskilt mycket risk över huvud taget. För dem kanske grunden mest ska bestå av räntefonder och sparkonton med ränta med lite aktier som krydda (kanske ”regionala aktier” – läs mer här). Det kan vara ett exempel på en lämplig riskspridning för dessa personer. Det kan dock ta en mycket lång tid innan man får en avkastning att räkna med och med ett litet månadsspar tar det lång tid att öka kapitalet.

Andra personer kanske väljer en globalfond som grund för sin investering och låter den ligga år efter år med ett månadssparande. Sistnämnda har chans på betydligt högre avkastning, men den chansen kommer också med en högre risk. Den långa tidshorisonten minskar dock risken automatiskt.

riskspridning

Investeringar av olika typer

Idag finns det inte bara ovan tre typer av investeringar. Du behöver inte nöja dig med att sätta in pengar i aktiefonder, räntefonder och/eller på sparkonton. Du kan givetvis också köpa enskilda aktier och du kan även investeracertifikat och trackers. Med sistnämnda två instrument kan du till exempel investera i guld, silver, olja och andra råvaror.

Du har idag också möjlighet att investera i crowdfunding och crowdlending. Det handlar då framför allt om lån till privatpersoner och företag. Du går, tillsammans med en mängd andra långivare, in med kapital till ett lån och får sedan ränta och amorteringar under löptiden. Ett exempel är Lendify (konsumentkrediter). Ett annat är Tessin (lån till fastighetsinvesteringar). P2P-lending är själva samlingsnamnet för dessa nya typer av investeringar.

Med olika investeringstyper kan du själv sätta ihop en portfölj i vilken du sprider riskerna på ett sätt som gör dina totala investeringar mer stabila. Kanske väljer du att satsa 25% i vardera räntefonder, aktiefonder, sparkonton och p2p-lending? Kanske lägger du 75% i en global aktiefond och 25% på ett sparkonto som ger i varje fall någon procents ränta? Hur väljer du att investera? Tänk efter vilken risknivå du vill ha totalt sett och se sedan till att sprida riskerna!

Riskspridning för aktier, aktieportföljer och fondportföljer är inte det enklaste. Vårt råd är att du börjar försiktigt och verkligen tänker efter kring hur du vill investera dina pengar. Skapa en riskspridning som du är bekväm med. Endast på så sätt fungerar den! Läs gärna också min artikel om hur du kan bli miljonär på aktier och fonder.

Fler intressanta artiklar