Frågor och svar om ekonomi – Stor Lista!

header till frågor om ekonomi

Inom ekonomi och finans finns mängder av olika specifika begrepp. Det finns också mängder av olika företeelser som kan vara svåra att förstå vid en första anblick. Kort sagt kan man ha många frågor om ekonomi och pengar och lån och sparande och – ja allt möjligt! En samling med frågor och svar om ekonomi är alltså inte dumt.

På den här sidan samlar jag frågor och svar om ekonomi som jag har snappat upp och löpande snappar upp vid arbetet med bloggen och artiklarna på sajten. Listan på frågor och svar om ekonomi fylls på löpande.

100+ frågor och svar om ekonomi

Vad händer med pengar på banken vid krig?

Om det skulle bli krig eller en annan slags väpnad konflikt i Sverige, vad händer då med dina pengar på banken? Det korta svaret är att det inte händer någonting särskilt. Det kan dock bli svårt att få ut pengar i kontanter och det kan uppstå andra störningar av alla de slag.

Vad är tidsskillnaden mellan Sverige och Thailand?

Tidsskillnaden mellan Sverige och Thailand är 5 timmar. Thailand ligger 5 timmar före Sverige.

Vad är Kalp-kalkyl?

Kalp är en förkortning av Kvar Att Leva På och det är det belopp banker och andra långivare använder för att se hur din ekonomi ser ut. Om din Kalp-kalkyl till exempel visar att du får svårt att betala amorteringar och räntor på lån kommer du inte att beviljas lån.

Vad är tidsskillnaden mellan Sverige och Japan?

Tidsskillnaden mellan Sverige och Japan är 7 timmar. Japan ligger 7 timmar före Sverige.

Vilka är produktionsfaktorerna?

I klassisk ekonomisk teori används tre produktionsfaktorer, nämligen arbetskraft, kapital och naturtillgångar. 

Hur många timmar jobbar man på en månad?

frågor och svar om ekonomi

Hur många arbetsdagar på en månad? I genomsnitt, utan att ta med röda dagar i beräkningen), är antalet arbetsdagar per månad knappt 22 stycken.

Vilka månader får man studiebidrag?

Studiebidrag betalas inte ut för juli och augusti. Det innebär att man får studiebidrag för september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april, maj och juni.

Vad är tidsskillnaden mellan Sverige och Kanada?

Tidsskillnaden mellan Sverige och Kanada (Montreal) är 6 timmar. Kanada ligger 6 timmar efter.

Vad är tidsskillnaden mellan Sverige och Dubai?

Tidsskillnaden mellan Sverige och Dubai är 2 timmar. Dubai ligger 2 timmar före.

Hur många nollor har en miljard

En miljard har nio nollor – 1 000 000 000 – tusen miljoner helt enkelt.

Hur många har mer än 1 miljon på banken?

Enligt SBAB har ungefär vart tionde hushåll mer än 1 miljon kronor på banken. Det handlar alltså om pengar som ligger på lönekonton och räntekonton och liknande.

Hur många har 3 miljoner på banken?

Det är en fråga utan något exakt svar – det är ju inte så att vi svenska skyltar med våra förmögenheter. Förmodligen är det en ensiffrig procent av befolkningen vi talar om.

Hur räknar man ut årsinkomst?

Om du har månadslön är din årsinkomst din månadslön multiplicerat med 12. Om du har timlön får du i stället räkna på den faktiska lönen du har fått ut under 12 månader. Om du inte har jobbat ett helt år får du räkna på snitt på de månader som saknas.

Vad är tidsskillnaden mellan Sverige och New York?

Tidsskillnaden mellan Sverige och New York i USA är 6 timmar. New York ligger 6 timmar efter.

Vad betyder nettolön?

Nettolönen är det som ”blir över” efter skatt och eventuella förmåner har räknats av bruttolönen. Nettolönen är helt enkelt det du får utbetalt till ditt konto.

Vad betyder offentlig sektor?

Offentlig sektor inkluderar staten, regionerna, kommunerna och de bolag som ägs av dessa aktörer. Motpolen är privat sektor.

Vad betyder kreditera?

Att kreditera betyder att betala tillbaka alternativt kvitta till exempel en faktura. I vardagsspråk handlar det om att man stryker en faktura eller minskar det belopp som ska betalas.

Vad betyder delegering?

En delegering betyder att någon bemyndigas (får ansvar/kompetens) att göra något i delegeringspersonens ställe.

Vad betyder kommersiell?

Betydelsen av kommersiell är köp och sälj. Ett företag har en kommersiell verksamhet.

Vad betyder boomer?

En boomer (av babyboomer) är en person som är född mellan åren efter andra världskriget och början av 1960-talet. Då skedde en stor befolkningstillväxt i stora delar av västvärlden.

Vad betyder avdragsgill?

Något som är avdragsgillt kan räknas av från den inkomst som man ska betala skatt för. En avdragsgill kostnad minskar helt enkelt skatten.

Vad betyder makulerad?

Makulerad betyder att ”göra ogiltig”. Man kan makulera en faktura, en räkning, en offert, med mera. För privatpersoner är det oftast räkningar av olika slag som kan makuleras, till exempel om man säger upp en tjänst eller liknande.

Vad betyder ackumulering?

Ackumulera är en synonym till ”öka”. Ackumulering är alltså ökning. Det handlar vanligtvis om pengar. Till exempel kan man ackumulera en skuld.

Vad betyder vidimera?

Vidimera betyder att man styrker äktheten i ett dokument, att allt är rätt och riktigt. Det gör man oftast genom en namnteckning.

Vad betyder reserverat belopp?

När ett belopp reserveras på ett konto, till exempelvis vid kortköp, handlar det om en bokning. Köpet registreras och det tillgängliga saldot på kontot minskas. När köpet bekräftas och bokförs kommer beloppet inte längre att stå som reserverat.

Vad betyder msek?

Msek eller MSEK med stora bokstäver betyder miljontals kronor. Exempelvis 10 msek är alltså 10 000 000 kr. 

Vad betyder ksek?

Ksek eller KSEK med stora bokstäver betyder tusentals kronor. 50 ksek är således 50 000 kr. Kilo betyder 1000 på grekiska.

Vem är världens rikaste barn?

Prinsessan Charlotte i England räknas allmänt som världens rikaste barn. Det är lite svårt att beräkna hennes förmögenhet men en vanlig uppskattning är motsvarande 5 miljarder dollar. 

Hur mycket kostar bilresan?

Vad din bilresa kostar beror självklart på flera saker. En given faktor är bränsleförbrukningen och andra kostnader är indirekta kostnader för värdeminskning, slitage, reparationer. Man kan säga att en mil med bil (bensin eller diesel) kostar mellan 20 kr och 35 kr. Sedan tillkommer kanske också fika på vägen?

Vad drar mest el hemma?

Vilka apparater drar mest ström i hemmet? Det är prylarna i köket som drar mest el hemma. Spis, ugn, frys, kyl och diskmaskin är de apparater som drar mest el. Om man vill göra ett överslag för kostnader kan man säga att alla prylar kostar 2-3 kr per användning eller dag.

Vad drar en frys?

En frys som drar lite el drar omkring 300 kWh. Ett lite äldre/sämre frysskåp kan dra omkring 100 kWh mer.

Vad drar en kyl?

Som genomsnitt kan man säga att en kyl drar 300-400 kWh.

Vad händer om man inte betalar en räkning?

Första steget är normalt att du får en påminnelse. Betalar du inte efter det skickas räkningen till inkasso. Det tredje (och sista) steget är Kronofogden.

Vad menas med ekonomi?

Ordet ekonomi har grekiskt ursprung. Det är uppbyggt av ”oikos” som betyder hus och ”nomos” som betyder lag. Idag använder vi ordet för att beteckna hushållande med resurser. Vi har aldrig obegränsat med resurser och då gäller det att hushålla och prioritera.

Vad menas med defensiv körning?

Defensiv körning är kort och gott ”sunt förnuft”. Det handlar om att ha god översikt och tänka framåt, att ha marginaler, att köra mjukt, att anpassa hastigheten och att ha goda tidsmarginaler (inte stressa!).

Vad tjänar en mäklare?

Det är svårt att specificera hur mycket en mäklare tjänar i Sverige? Det är för det första mycket individberoende. En mäklare kan tjäna 300 000 kr per år medan en annan kan tjäna tre miljoner per år.

Vad menas med marknadsekonomi?

Marknadsekonomi är en modell för ekonomi i ett samhälle där priser sätts helt fritt genom utbud och efterfrågan. 

Hur mycket pengar finns det i världen?

Om vi tittar på sedlar och mynt och pengar på sparkonton och liknande så finns det 40 biljoner dollar i världen. Men, det finns ju mer pengar och värden än så. Lägger vi till fonder, aktier, statspapper, alla tänkbara derivat och kryptovalutor blir totalen förmodligen upp emot en biljard dollar (15 nollor).

Vilken utbildning ska man ha om man vill jobba med finans?

Det finns ingen regelrätt finansutbildning. Det finns dock gott om utbildningar inom ekonomi. Civilekonomprogrammet är förmodligen det bästa valet om det är en finansutbildning du är ute efter. Programmet är på fyra år (240 högskolepoäng). Ett alternativ är ekonomprogrammet, som är på tre år och ger en kandidatexamen.

När är det billigast att tvätta?

Det är generellt billigast att tvätta på natten. Det gäller i princip som grundregel för all elanvändning. Elen är som dyrast när flest personer vill använda el och som lägst när efterfrågan är som minst.

Vilken bank ska man välja?

Idag finns fem storbanker i Sverige – SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea och Danske Bank. Sedan finns ett antal banker av en lite mindre storlek men som fortfarande har ett komplett utbud av sparande, lönekonton, bolån med mera. Det fina med banker är att man faktiskt inte behöver ha endast en. Det går utmärkt att ha lönekontot på en bank och bolånet på ett annat. Du kan då välja de banker som är bäst för dig för olika situationer.

Hur mycket är en miljard?

En miljard är en etta följt av nio nollor, eller 1000 miljoner med ett annat sätt att tänka. Om du tänker dig genomsnittsvillan i Sverige kostar 4 miljoner så kan man en miljard köpa 250 sådana villor.

Vad betyder private equity?

Private equity är pengar som tillförs ett företag och som inte är i form av lån. Det handlar till exempel om investeringar från investmentbolag, affärsänglar eller riskkapitalbolag.

Vad drar mest el hemma?

Grundregeln för vad som drar mest el hemma är att apparater som ska producera kyla eller värme är i särklass. På så vis är kyl och frys, golvvärme, diskmaskiner och element bland de apparater som gör av med mest elektricitet.

Vad är tidsskillnaden mellan Sverige och Brasilien?

Tidsskillnaden mellan Sverige och Brasilien är fem timmar. Brasilien ligger fem timmar efter Sverige.

Vad räknas som inkomst?

Begreppet inkomst är omfattande och det innefattar verkligen inte bara pengar för lön. Andra exempel på inkomster är pension, sjukpenning och a-kassa. Även pengar som kommer in från hobbyverksamhet är att betrakta som inkomst. Framför allt är inkomst ett skatterättsligt begrepp och Skatteverket har mer information om betydelsen av ordet inkomst.

Hur fungerar pantbrev?

Ett pantbrev är en säkerhet för ett lån och det är idag framför allt bolån som det handlar om. Pantbrevet är ett bevis för ett lån och den som innehar pantbrevet, till exempel banken, har företrädesrätt att få ut sina pengar om låntagaren inte kan betala på sitt lån.

Vad menas med effektiv ränta?

För varje lån sätts en nominell ränta. Den kan sägas vara en slags utgångspunkt för låneavtalet. Till det räntebelopp som en låntagare ska betala kommer ofta avgifter av olika slag. Dessa är också kostnader och påverkar naturligtvis totalkostnaden. Den effektiva räntan inkluderar dessa övriga kostnader. Med effektiv ränta kan man också räkna på lån då betalningar sker löpande flera gånger på ett år, till exempel en gång i månaden.

Vad är linjär ekonomi?

Linjär ekonomi är en traditionell ekonomisk modell som bygger på att använda resurserna för att producera varor och tjänster, sälja dem till kunder, och sedan kassera eller skicka dem till avfallsdeponier när de inte längre används.

En linjär ekonomi är alltså inte hållbar på lång sikt, eftersom den innebär en obegränsad användning av begränsade resurser och producerar en stor mängd avfall. Istället för att följa den linjära modellen söker man nu allt mer efter lösningar som istället kan leda till en cirkulär ekonomi.

Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi handlar om att förstå hur företag fungerar och hur de kan skapa värde för sina ägare, kunder, anställda och samhället i stort. Det innebär att undersöka hur företag kan utveckla effektiva strategier, hantera ekonomiska resurser och fatta beslut som bidrar till att uppnå företagets mål.


Fler frågor och svar om ekonomi

På den här sidan hittar du många av de vanligaste frågorna som man kan besvara med en mening eller två. För många frågor inom ekonomi är det naturligtvis inte möjligt. Om du har andra frågor eller vill få något förklarat lite mer ingående finns garanterat en artikel eller ett blogginlägg här på sajten för dig att kika närmare på. Använd sökfunktionen för att hitta fler frågor och svar om ekonomi.

Fler intressanta artiklar