Tid i marknaden – 5 strategier för bästa effekt

Header för text om tid i marknaden

Tid i marknaden är en beprövad strategi för investeringar på aktiemarknader på lång sikt. Det handlar i grunden om att investera nu (helst igår) och sedan låta tiden och marknaden ha sin gilla gång. Här är 5 tips för idén om tid i marknaden.

Tajma marknaden – tid i marknaden

Det är säkerligen möjligt att göra bra förutsägelser om hur marknaden ska utvecklas en viss tid. Det torde dock vara extremt svårt. Skulle man lyckas med en förutsägelse gäller det också att man är rätt ute både vid försäljning och köp eller vice versa. Det krävs att man ständigt analyserar marknaden och att man vågar ta tuffa avgöranden och sedan följer dem.

Idealiskt ska man köpa när börsen står som lägst och sälja när börsen når en topp innan den viker ned igen. Det säger sig självt att det är en mycket svår uppgift att förutse hur börsen kommer att utvecklas. 

Tid i marknaden handlar om just vad det heter – dagar, månader och år investerad i börsens olika instrument. Om du placerar 100 000 kr i en indexfondden 1 januari och behåller fonden till och med den 31 december har du varit i marknaden hela året. Du har då tagit del av både uppgångar och nedgångar. 

Det kan mycket väl bli så att värdet på dina fondandelar är lägre på årets sista dag jämfört med på årets första dag. Över tid – sett över flera år – finns dock alla chanser att dina fondandelar går upp i värde. Utvecklingen på börserna har generellt sett varit positiv under mycket lång tid. Ser vi över tidsperioden 2006-2021 har exempelvis OMXSGI avkastat närmare 10% per år.

Ingen kan säga något exakt om framtiden men över tid ger ”tid i marknaden” normalt en mycket bra effekt – detta helt utan att du måste köpa och sälja och försöka tajma marknaden.

Passivt sparande

Att utnyttja ”tid i marknaden” är att spara passivt sett till hur man agerar. Passivt sparande är inte att gå in och ur värdepapper och stuva om i portföljen stup i kvarten. Passivt sparande är att välja en långsiktig strategi och sedan hålla fast vid den. 

Visst kan det ibland finnas skäl att göra förändringar i sparandet. Man kanske behöver flytta bort lite pengar från börsen till ett kortsiktigt sparande till exempelvis ett boende. Det kan också vara så att man vill ändra på risken i sitt sparande, antingen till lägre eller högre risk. 

Med en bred indexfond som grund, till exempel en globalfond, ska man dock inte behöva göra några större förändringar över tid om man vill utnyttja idén med tid i marknaden. Det är egentligen bara att låta tiden ha sin gilla gång!

Månadsspara för att jämna ut inköpspriser

Om man utnyttjar tanken om tid i marknaden kommer det ofrånkomligen vara så att man får uppleva/genomlida större nedgångar på aktiemarknaderna lite då och då. På senare år har vi till exempel gått igenom finanskrisen och Corona-krisen. 

Med månadsspar jämnar man automatiskt ut inköpspriserna. Man köper både när börsen når nya rekord och när den rasar som en sten. För den som tycker att det är jobbigt när alla siffror lyser röda kan den här strategin göra att nedgångar känns lite mindre jobbiga.

Ju längre väntan desto bättre

Det säger sig självt att ju längre man väntar – ju längre tid i marknaden – desto bättre blir resultatet. Ju tidigare man börjar investera och ju längre tid i marknaden desto större kommer värdeutvecklingen och avkastningen att bli.

Den bästa tiden att investera är nu

Utifrån idén att tiden är den främsta faktorn bakom en positiv och jämn avkastning över tid gäller att den bästa tiden att investera är nu. Att tajma marknaden är som sagt ytterst knepigt och det gör att man inte bör vänta in något ”perfekt” tillfälle. Egentligen är den bästa tiden att investera ”igår” men näst bäst är alltså idag.

”Tid i marknaden” handlar alltså om att investera nu, månadsspara och sedan vänta. Knepigare än så behöver det inte vara att investera om man vill ha möjlighet till värdeökning och avkastning utan att ha någon ingående kunskap om marknadens alla värdepapper och mekanismer.

Fler intressanta artiklar