Budgetverktyg [Räkna på din EKONOMI]

bild för artikel om budgetverktyg

Hur budgeterar man? Behöver man ett budgetverktyg? Hur gör man en hushållsbudget för inkomster och utgifter? Det är faktiskt inte den svåraste uppgiften i världen att göra en budget men det kan ta en del tid. Dessutom kan uppgiften i sig upplevas som mindre rolig. Att ha koll på vilka pengar som kommer in och vilka som går ut ur hushållet är dock livsviktigt när det gäller att skapa en sund ekonomi. 

Här på den här sidan hittar du ett budgetverktyg som är enkelt att använda. Verktyget ger dig hårda fakta om hur du och ditt hushåll ligger till just nu och kan givetvis också användas också för lägga upp en ny budget för framtiden. Hur lägger man en budget? Det handlar om att få balans mellan inkomster och utgifter.

Varför göra en budget?

En budget är som en karta. Den ska visa vart du är på väg i din ekonomi. Om den är i balans, det vill säga att inkomsterna täcker alla utgifter varje månad, befinner du dig på vägen – inte i diket. Inkluderas också sparande i utgifterna (sparande är egentligen inte utgifter men det är ändå ”pengar ut”) ser det ännu bättre ut.

Om du inte kan följa budgeten av någon anledning och utgifterna tar överhanden behöver du ändra på någonting. Du behöver öka inkomsterna eller minska utgifterna, eller både och. Du behöver ta kontroll över ratten igen och med ett budgetverktyg blir detta så mycket enklare. En mycket viktig del av budgetarbetet är budgetuppföljning.

Budgetverktyg online

Det finns ett antal budgetverktyg online som du kan börja använda idag. En del kostar pengar medan andra är gratis. Det kan aldrig finnas för många budgetverktyg online eftersom privatekonomi är så viktigt, men vi vågar påstå att det verktyg du hittar här på Sparhacks är ett av de enklaste och tydligaste. Här krävs inte någon registrering och du kan lägga upp en budget på kort tid. För fler fiffiga kalkylatorer, se min sida om ekonomiverktyg och kalkylatorer.

Budgetverktyg gratis

Förmodligen finns ett antal mycket kraftfulla budgetmodeller att köpa, men i grunden behövs inte mycket mer än ett budgetverktyg som låter dig se om din budget är i balans och gör det enkelt för dig att ändra på olika parametrar för att skapa en hushållsbudget som är bäst för dig utifrån dina förutsättningar. Det här budgetverktyget är gratis och kommer alltid att vara det.

Enkel budgetmodell

Budgetmodellen som jag erbjuder här på sidan är både enkel och lite mer avancerad på en gång. Du har möjlighet att specificera dina inkomster och utgifter i stor detalj men du kan också välja att sätta upp klumpsummor inom olika områden. När det gäller utgifter som inte kommer varje månad (bolån och elräkning för att ta två exempel) och inkomster som är oregelbundna rekommenderar jag att du tar summan för ett helt år och sedan dividerar med tolv månader.

Modellen kan också användas för att titta tillbaka på en månad för att se utfallet – så kallad budgetuppföljning. Om du vill göra en sådan är det bara att fylla i uppgifter om inkomster respektive utgifter för den senaste månaden.

Vad ska vara med i en budget?

Det korta svaret är att allt ska vara med i en budget. Varje inkomst ska listas och detsamma gäller självklart för alla utgifter. Exakt hur detaljerad man vill vara är dock individuellt. Vissa har till exempel en enda budgetpost för bilen medan andra tar upp service, däck, fordonsskatt med mera separat. Kanske väljer du att göra budgeten som i Lyxfällan där områdena är få och omfattande.

Jag har valt att dela upp mitt budgetverktyg i följande delar:

  • Inkomster
  • Utgifter – Boende
  • Utgifter – Bil
  • Utgifter – Mat, kläder, försäkringar – övrigt helt enkelt

Mer specifikt handlar det om:

Inkomster: Inkomst efter skatt, Annan inkomst A-kassa/Sjukpenning/Pension/Vårdbidrag/Föräldrapenning/Aktivitetsersättning, CSN, Barnbidrag, Övriga bidrag (Underhållsbidrag), Utdelningar & räntor (Om årsinkomster så dela totalen med tolv månader för att få rätt summa per månad), Övriga inkomster

Boende: Hyra, Bostadsrättsavgift, Bolån, Värme, El, Vatten, Samfällighetsavgift m m, Övriga kostnader (Hushållsavfall/Renhållning/Sotning), Försäkring Hemförsäkring/Villaförsäkring), Underhåll och reparationer, Fastighetsskatt, Övrigt boende

Bil: Fordonsskatt, Besiktning, Bilförsäkring, Reparationer och däck, Service, Bränsle, Övrigt bil

Övrigt: Livsmedel och förbrukningsvaror, Kläder, Fritid och nöjen, Telefoni och bredband, Hygien, Medier (Abonnemang/Prenumerationer), Resande med kollektivtrafik, Sjukvård (Medicin/Läkarbesök/Tandläkarbesök), Sparande/Investeringar, Ev. Andra försäkringar, Barnomsorg (Förskola/Fritids), Avgift till A-kassa/Facket, Underhållsbidrag, Lånebetalningar, Återbetalning till CSN, Övrigt

Inkomster och utgifter

Ett budgetverktyg hjälper dig att strukturera upp inkomster och utgifter för att se om din ekonomi är i balans eller inte. Det hjälper dig också att se var du kan lägga fokus för att förbättra ekonomin, frigöra pengar för mer sparande eller nöjen, och så vidare. Lycka till med budgeten och kika gärna på mina länktips för mer nyttigt att läsa!

Fler intressanta artiklar