Vad är? Kunskapsportal

Sveriges äldsta bolag – Vilket företag är äldst?

Sveriges äldsta börsbolag som finns kvar idag sattes på börsen redan 1820 och Sveriges äldsta bolag alla kategorier grundades redan i slutet av 1200-talet (förmodligen år 1288).  Det är något speciellt med att tänka tillbaka till äldre tider och hur företagen...

Vad är courtage?

Courtage är en avgift som den som köper och säljer aktier betalar till den bank eller mäklare som sköter orderläggningen och avsluten. Handlar du aktier hos Swedbank är det Swedbank som debiterar den avgiften. Handlar du hos Nordnet är det just den mäklaren som tar...

Vad är vallgrav aktier?

En vallgrav är ett djupt dike kring ett slott eller en fästning. Vad har då det med aktier och investeringar att göra? Väldigt mycket faktiskt! Ett bolag med en ”vallgrav aktier” har betydande konkurrensfördelar gentemot andra bolag i samma bransch. I den här artikeln...

Beta-värde för aktier – vad är det?

Beta-värdet används generellt som ett mått på risk. Det handlar då om risk i förhållande till börsen som helhet eller en viss aktielista. Ett högt betavärde innebär att aktiepriset svänger (mycket) mer än index. Ett lågt betavärde innebär i stället att aktien svänger...

Vad är sparkvot? Kom igång att spara!

Sparkvot är hur stor del av dina inkomster som du kan spara och investera. Att man talar om ”kvot” handlar om att man ska dividera det man lyckas spara med nettoinkomsterna (till exempel lön efter skatt). Ju högre sparkvot, desto mer kan du spara och investera med...

Högräntefond – vad är det?

Det finns olika kategorier av räntefonder. Det som skiljer kategorierna åt är i vilka obligationer och andra värdepapper fonderna investerar. En likviditetsfond placerar i räntepapper och instrument som har utfärdats av bostadsinstitut, kommuner, staten och mycket...