Sparhorisont & placeringshorisont

header för artikel om sparhorisont

Vad är sparhorisont? Vad är placeringshorisont? Sparhorisont och placeringshorisont är två ord för samma sak, nämligen hur länge man har sina pengar investerade i en fond eller något annat finansiellt instrument. Om sparhorisonten är 5 år låter man alltså sina pengar ligga kvar i instrumentet i minst 5 år (inklusive eventuellt månadssparande). 

Vilken placeringshorisont man ska ha beror framför allt på två saker, nämligen:

  • Risknivån i investeringen (fonder, aktier, med mera)
  • När man vill omvandla pengarna till kontanter (hur länge man är beredd att vara utan pengarna)

Riskskala för fonder

För att mäta risken i olika fonder har branschen tagit fram ett riskmått som kallas SRRI. Riskmåttet är en europeisk standard. Det bygger på faktiska svängningar för en fond under den senaste femårsperioden. Av det följer att en fond kan gå mellan olika SRRI-nivåer över tid även om en fond med mycket hög risk naturligtvis inte plötsligt kan få exempelvis risknivå 3. 

Det är svängningarnas storlek som avgör risknivån och nivån mäts på en skala mellan 1-7 (det finns inga helt riskfria investeringar!). Rent tekniskt är det standardavvikelsen jämfört med veckoavkastning (rullande) som mäts. Enligt standarden är det följande som gäller:

Låg risk (1) – Svängningar på mindre än 0,5%

Låg risk (2) – Svängningar på 0,5-2,0%

Medel risk (3) – Svängningar på 2,0-5,0%

Medel risk (4) – Svängningar på 5,0-10%

Medel risk (5) – Svängningar på 10-15%

Hög risk (6) – Svängningar på 15-25%

Hög risk (7) – Svängningar på 25+%

Rekommenderad sparhorisont

När du tittar på fonder hos din bank eller mäklare kan du se begreppet ”rekommenderad sparhorisont”. För detta finns ingen standard på EU-nivå. I stället är det fondbolagen själva som anger vilken placeringshorisont som bör/ska gälla. Det gör att det kan finnas vissa skillnader mellan fonder, även om fonderna egentligen har samma risknivå sett till SRRI-skalan. 

Även när du använder sparrobotar och fondrobotar kommer du att stifta bekantskap med begreppen sparhorisont och placeringshorisont. Utifrån dina svar på ett antal frågor presenteras du för fondportföljer med olika spartider.

Det finns några övergripande grundtankar bakom fondbolagens rekommenderade sparhorisont. Överlag gäller i princip:

  • Aktiefonder – 5 år
  • Långa räntefonder/obligationer – 3 år
  • Korta räntefonder – 1 år

Det går dock att specificera det här lite ytterligare. Nedan tabell visar ett slags snitt för risk, risknivå och placeringshorisont för fonder som du kan köpa på fondmarknaden. Datan i tabellen är ett sammandrag av ett antal nedslag i fondlistan hos Avanza.

NivåRisknivåFondbolagens rek sparhorisont (snitt)Exempel på fonder
7Hög5 årSpecialiserade fonder, till exempel artificiell intelligens
6Hög5 årMajoriteten av aktivt förvaltade aktiefonder inom specifika geografiska marknader, småbolag med mera
5Medel5 årBredare aktiefonder, många hedgefonder, vissa blandfonder
4Medel3 årBlandfonder, obligationsfonder
3Medel1, 3 eller 5 årObligationsfonder, högräntefonder
2Låg1, 3 eller 5 årRäntefonder, företagsobligationer
1Låg1 årKorta räntefonder, penningmarknad

Sparhorisont 1 år

Om du har en placeringshorisont på 1 år eller 2 år är det inte fråga om att placera pengarna i högriskfonder. Stora svängningar på börsen kommer då och då och risken finns att ditt kapital minskar. Sparande på sparkonton och i korta räntefonder är förmodligen de bästa alternativen för sparande på ett år eller mindre. En placeringshorisont på 1-2 år är en kort sparhorisont. 

Sparhorisont 3-5 år

Enligt riskskalan gäller att du med en sparhorisont på 5 år kan investera i alla typer av fonder. Om placeringshorisonten är 3 år är det i stället obligationsfonder, högräntefonder och vissa blandfonder som kan vara lämpliga placeringar. 

Sparhorisont 10 år

Ju längre tid du kan spara, desto lägre blir antagligen risken i fonder med hög risk (6 eller 7 på SRRI-skalan). Att vi skriver ”antagligen” handlar om att det historiskt sett har varit framgångsrikt att välja vanliga aktiefonder framför exempelvis räntefonder. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning. En placeringshorisont på 10 år eller mer är en lång sparhorisont. Den väljer du om du vill spara på lång sikt. 

Allt i den här artikeln är för inspiration och information kring sparhorisont för olika typer av fonder. Du är själv ansvarig för dina egna investeringar och vi kan inte hållas ansvariga för felinvesteringar och förluster. Använd informationen som en del av ditt samlade beslutsunderlag. Vi reserverar oss också för eventuella felskrivningar.

Allt i den här artikeln är för inspiration och information kring sparhorisont för olika typer av fonder. Du är själv ansvarig för dina egna investeringar och vi kan inte hållas ansvariga för felinvesteringar och förluster. Använd informationen som en del av ditt samlade beslutsunderlag. Vi reserverar oss också för eventuella felskrivningar.

Fler intressanta artiklar