Sov på saken – undvik dyra impulsköp

Bild som illustrerar vikten av sova på saken för att undvika impulsköp

Om du är trött och hungrig när du går och handlar är risken överhängande att du köper något mer eller mindre onyttigt och onödigt. Du känner säkert igen situationen. Du gör helt enkelt ett mindre genomtänkt impulsköp. Det kanske känns bra för stunden (inte minst eftersom du kan få ett dalande blodsocker under kontroll!) men det är egentligen inte gynnsamt varken idag eller på sikt. 

En chokladkaka eller två extra i veckan blir visserligen en hel del pengar på ett år, men i den här artikeln ska vi gå på djupet kring något annat. Det handlar om problemet med att göra impulsiva köp av varor och produkter med större prislappar. Impulsköp av kapitalvaror, kläder och liknande är förmodligen både onödiga och kostsamma.

Vad är ett impulsköp?

Vad menas med impulsköp? Vad räknas som ett impulsköp? Ett impulsköp kännetecknas av tre saker, nämligen:

  • Det görs utan någon längre betänketid
  • Prislappen har underordnad betydelse
  • Lockelsen över att äga en viss produkt/vara är allt som är i fokus


Exempel:
En person besöker en affär som säljer mobiltelefoner. Hen upptäcker att det har kommit ut en ny version av ett populärt märke och blir genast intresserad.

Personen lockas av känslan att äga denna nyhet och har bara detta för ögonen. Hen bestämmer sig snabbt för att köpa mobilen och prioriterar ned alla tankar på pris, abonnemangsform med mera. Nyckeln här är att allt underordnas lockelsen och/eller det upplevda behovet av att man bara måste ha den här mobiltelefonen.

Det är säkert så att vissa impulsköp kan ge någon eller några positiva effekter. Det är ju aldrig fel att slå till på en produkt på rea om man verkligen behöver den produkten. I det stora hela är dock impulsköp mindre lämpliga. Lockelsen att äga en viss vara brukar försvinna efter ett tag och risken är överhängande att man köper saker man faktiskt inte behöver.

Vad innebär spontanköp? Är det samma sak som ett impulsköp? Ett spontanköp är, i min mening, inte lika riskfyllt. Det handlar mer om att man till exempel ser en vara med en röd prislapp och slår till för att man faktiskt behöver varan antingen nu eller i framtiden.

Hur kan man undvika dyra impulsköp?

Svaret på frågan hittar du i rubriken. Vad det handlar om är att helt enkelt vänta. Om man väljer att ta en paus efter det första ”mötet” med exempelvis en mobiltelefon, kan man andas, tänka och fundera kring nyttan av ett eventuellt köp. I majoriteten av fallen kommer denna paus att göra att begäret efter varan/produkten klingar av. Det blir helt enkelt inte lika intressant att köpa den. Behöver man då rent faktiskt sova på saken en natt? Nej, det viktiga är att man tar ett steg tillbaka. 

Om begäret inte går över är det läge att tänka rationellt kring ett eventuellt köp. Då gäller det att väga fördelar mot nackdelar, undersöka alternativ, undersöka alternativa priser och så vidare.

Ta hjälp av en vän eller familjemedlem

Inom allt som rör ekonomi är det klokt att få någon annans synpunkter och perspektiv – så även här. En vän eller familjemedlem kan bromsa ett impulsköp genom att ge sitt mer neutrala perspektiv på saken. Ett bra tips är att identifiera en vän/familjemedlem som kan fungera som en broms i det fall man känner att ett impulsköp är nära. Ett kort telefonsamtal kan vara det som behövs för att man ska kunna se mer nyktert på ett eventuellt köp.

Har du någon gång haft problem med att handla/shoppa när du inte behöver eller har råd med en viss sak? Hur brukar du tänka när du verkligen vill ha något precis nu men kanske inte behöver det?

Fler intressanta artiklar