Högre lön – så här gör du med 3 tips

bild för text om högre lön

När jag talar om högre lön så menar jag en lön som överstiger den allmänna löneökningen i Sverige per år. Den allmänna ökningen har varit strax över 3% i snitt över lång tid. Oavsett prestation kan du alltså räkna med en löneökning i den storleksgraden. Sedan gäller individuell förhandling. Varje extra procent i löneökning utöver den allmänna löneökningen ger utökat utrymme för sparande och investeringar. Tjänar du 30 000 kr och får 3% blir det 900 kr. Får du 8% blir det 2400 kr.

En del av ekvationen att få mer pengar handlar om att spara. Den andra handlar om att öka inkomsterna. En kombination av de båda är givetvis optimal! Sparhacks.se handlar mest om tips för sparande, detta eftersom det finns så många fler möjligheter att spara mer än att tjäna mer. Ibland tar jag dock upp tips och idéer på hur du kan tjäna mer. Det mest uppenbara sättet är att få högre lön för det arbete du utför som anställd.

3 vägar till högre lön

Det finns i grunden tre sätt att få högre lön utöver den allmänna löneökningen, nämligen:

  • Byta jobb (hos samma arbetsgivare eller hos en annan arbetsgivare)
  • Öka din kompetens
  • Ta mer ansvar

Om du är egenföretagare gäller ovan tre sätt inte riktigt. Här är det din tid, din kompetens och din svett som avgör hur mycket du kan tjäna i företaget och ta ut som lön.

Medianlön: Medianlönen i Sverige 2020 var 32 400 kr. För kvinnor var den 31 200 kr medan den var 33 700 kr för män.

Tips 1: Byta jobb för högre lön

Det finns ingen universell regel som säger att du automatiskt ska få en högre lön bara för att du byter jobb. I många fall kan du dock erbjudas en högre lön, förutsatt att du har kompetens och/eller erfarenhet som är eftertraktad.

Att du kan få högre lön beror på att du, när du ger dig ut på arbetsmarknaden, har flera arbetsgivare att förhandla med. Stannar du på ditt nuvarande jobb är det bara en arbetsgivare som vill ha dina tjänster och det sätter ju dig automatiskt i en sämre förhandlingssituation.

Tips 2: Öka din kompetens

Ju större din kompetens, desto mer värde kan du erbjuda arbetsgivaren. Ju mer värde du kan erbjuda, desto mer kan du få i ersättning i form av lön. Det är så det hela brukar beskrivas och det är ganska självklart egentligen. Ju mer nytta du kan göra, desto mer betalt borde du få!

Så, hur kan man öka sin kompetens? Vad betyder det egentligen? Kort sagt handlar det om att förvärva kunskaper och erfarenhet som behövs på arbetsplatsen. Kan du genom att delta i något nytt projekt få nya kunskaper? Kan du gå någon extra utbildning? Det finns alltid möjligheter att ”fortbilda” sig som det så vackert heter. Det spelar ingen roll vilken arbetsplats du idag arbetar på.

Tips 3: Ta mer ansvar

Ansvar betalar, så enkelt är det. En anledning till att en börs-VD tjänar så oändligt mycket mer än en tjänsteman/arbetare på samma företag är att VD:n har ett enormt ansvar för en enorm mängd faktorer. En nyckel för att kunna höja lönen för att tjäna mer pengar är alltså att ta mer ansvar. Det kan man göra på flera olika sätt. Du kan till exempel ta ledningen i ett projekt, avancera till gruppchef, sektionschef med mera och engagera dig i olika verksamheter och projekt som har med ledning och styrning att göra.

Precis som med det mesta är också det här tipset individuellt. Det går bara att ge generella tips och råd. Jag hoppas att du kan ha nytta av tipsen och informationen i den här artikeln! Slutligen ska jag bara säga lycka till!

Fler intressanta artiklar