web analytics

Vad är? – Kunskapsportal

Vad är olika saker inom privatekonomi och hur fungerar de? I vår kunskapsportal med rubriken ”vad är” kan du få svar på mängder av frågor om sparande och investeringar. Nedan ser du lite korta beskrivningar av vad du kan hitta för information inom de olika frågorna. Det är bara att klicka på en fråga för att komma direkt till våra svar!

Saknar du någon guide? Vill du veta mer om något specifikt inom privatekonomi – något som du tycker är krångligt eller bara har svårt att greppa? Skicka då ett mail till oss eller ta kontakt via våra sociala medier såsom exempelvis Instagram.

Högräntefond

Vad är en högräntefond? Den frågan besvarar vi på den här sidan. Det handlar om en obligationsfond, eller räntefond om man så vill, som främst investerar i företagsobligationer. Vissa förvaltare tar lite högre risk och investerar mer i obligationer med ”skräpstatus” (high yield) medan andra fokuserar mer på ”investment grade”. Risken och då också möjligheten till avkastning blir högre ju sämre kreditrating obligationerna har. Läs mer om högräntefonder – följ länken.

Sparkonto

Sparkonton är ”parkeringsplatser” för pengar. De bör inte ses som investeringar på lång sikt av den anledningen att de ger en sådan blygsam avkastning. Buffertsparande, sparande till en resa som ska ske snart, sparande till handpenning eller parkeringsplats för pengar som ska investeras på börsen – för sådana syften är sparkonton utmärkta. Det finns dock en del saker som är bra att tänka på och du kan läsa om allt på vår sida om sparkonton.

Sparkvot

Sparkvoten är detsamma som det faktiska sparandet dividerat med de totala inkomsterna (netto). Resultatet blir en procentsats, och för den som vill spara och investera är det givetvis bra om kvoten är så hög som möjligt. 

På vår sida om ”vad är sparkvot?” kan du läsa mer om uträkningarna, varför det är bra att hålla ett öga på kvoten och hur man ska tänka om man vill bli FIRE. Klicka dig vidare till vår sida om sparkvot nu.

Beta-värde

Undrar du vad beta-värde eller beta-tal är för något? Det är en siffra som kan vara intressant när man tittar på olika aktier att köpa eller sälja. Beta-värdet anger hur mycket en viss aktie rör sig/svänger i pris i förhållande till ett index.

Ett betavärde på 1,0 innebär att aktien följer index. Ett lägre tal innebär att aktien rör sig mindre än index medan ett högre tal innebär att aktien svänger mer. Läs mer om beta-värde här.

Vallgravar för aktier

Ett bolag med en djup vallgrav har betydande konkurrensfördelar gentemot andra existerande bolag och potentiella nykomlingar i samma sektor. Bolaget har helt enkelt grävt en djup vallgrav/moat runt sin verksamhet som konkurrenterna har svårt att bryta ned. Det var Warren Buffet som en gång i tiden lade fram idén och hans investeringsfilosofi bygger mycket på att hitta aktier med vallgravar.

Några exempel på bolag med djupa vallgravar är Apple, Coca Cola, Microsoft och Meta (Facebook/Instagram). Stordriftsfördelar, nätverkseffekter, kostnader för byte av tjänsteleverantör och varumärken är exempel på faktorer som skapar djupa vallgravar. Läs mer om vallgravar aktier här.

Vad är courtage?

Du betalar courtage när du köper och säljer aktier. Courtage är en slags avgift som du betalar för att din bank eller mäklare ska genomföra dina ordrar. Courtaget beräknas ofta i procent av totalbeloppet (aktierna multiplicerat med priset) men det finns i regel olika minimibelopp.

Läs mer om courtage för aktiehandel hos banker och nätmäklare i vår artikel ”Vad är courtage?”. Där får du svar på alla dina frågor.

banner för sidan vad är ekonomi

Vad är…?

Den här sidan fungerar som en portal för artiklar om produkter och fenomen inom privatekonomi. En sådan här portal kan självklart aldrig bli komplett, men den fylls på löpande med nya artiklar.

Gillar du vad vi gör? Dela med dig! 🙂